Балалардың зиянды заттарды пайдаланбауы назарда болсын

Балалардың денсаулығы мен дамуына әсер ететін зиянды заттарды пайдалануын алдын алайық.


 

Шымкент қаласы Еңбекші  ауданының  прокуратурасы  кәмелетке толмағандардың  құқығын қорғау мақсатында үнемі  талдау жүргізуде.

Талдау барысында жасөспірімдердің  денсаулығымен дамуына әсер ететін зиянды заттарды  анықтаған болатын.

Зиянды заттардың бірі болып, қазіргі таңда  оқушылар арасында кеңінен таралған электронды темекі болып табылған.

Электронды темекі дегеніміз- ішінесинтетикалық никотин толтырылған  сұйық ерітінді, ауыстырылатын картиджі бар электрондық жүйеге жататын құрал.

Никотин қантамырлардың таралуына ықпал ететіндіктен  барлық ағзаларды қанмен қамтамасыз етуді нашарлатып, бірінші кезекте жүрек-қантамыр ауруларының ( инсульт, инфаркт) дамуына  әкеліп соғады. 

 Бұдан бөлек электронды темекінің  құрамындағы химиялық заттар қауіпті ісік ауруына шалдықтыруы мүмкін екенін, невропотлог дәрігерледің зерттеулерімен дәлелін тапқан.

Бұл синтетикалық құрал адамдардың өкпесінің  зақымдалуына  және өліміне  әкеліп соқтырады.

Соңғы статистика бойынша Қазақстанда өлім-жітімге және мүгедектікке  себеп болатын 10 фактордың арасында темекі тұтыну  үшінші орын алып тұр.

Жасөспірімдердің осындай зиянды заттарды пайдалануын алдын алу  мақсатында аудан прокуратурасы тарапынан шаралар күшейтіліп,әлеуметтік желілердің күнделікті мониторинг жүргізіліп, мемлекеттік органдарымен мектептердеқұқықтық түсіндірмелі семинар-лекция өткізілуде.

19.01.2023 жылы Еңбекші аудан прокуратурасының бастамасымен   №36 мектепте жоғары сынып оқушыларына нашақорлық, спирттік ішімдік, темекі шегу зияндығы  туралы, тыйым салынған интернет сайттар жайлы және қылмыс жасаудан аулақ болу тақырыбында,учаскелік полиция инспекторы мен мемлекеттік органдардың мамандарымен бірлесе құқықтық түсіндірмелі семинар-лекция жүрізілді. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 133-бабына  сәйкес,  он сегіз жасқа толмаған адамдардың темекіні және темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын, темекі қыздыруға арналған жүйелерді, тұтынудың электрондық жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды сатуы, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейін, айыппұл салу жауапкершілігі қарастырылғандығы туралы, дүкен, кафе-ресторандар иелеріне түсіндірмелі жұмыстары жүргізілген болатын, орындалмаған жағдайда әкімшілік жауаптылыққа тартылатындары туралы кәсіпкерлерге қатаң ескерту берілді.

 

Еңбекші ауданының прокуратурасы

Давайте предотвратим использование  детьми вредных веществ, влияющих на их здоровье и развитие.

 

Прокуратурой Енбекшинского района города Шымкент проводится постоянный анализ в целях защиты прав несовершеннолетних.

В ходе анализа  были выявлены  вредные вещества, влияющие на здоровья и развитие подростков.

Одним из вредных  веществ стала электронная сигарета, которая  в настоящее время широко распространена  среди школьников.

Электронная сигарета –это жидкий раствор, наполненный синтетическим никотином внутри, инструмент относящиийся  к электронной системе со сменным катриджом.

Никотин вызывает сужение сосудов  в последствии  ухудшает  кровоснабжение  всех органов,  что  в первую очередь приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний ( инсульт инфаркт).

Кроме того, химические вещества содержащиеся  в электронных сигаретах, могут  вызвать заболеваемость раком, что подтверждается исследованиям врача неврапологов.

Это синтетическое средство вызывающее повреждение легких и смерть людей.

Согласно статистическим данным потребление табаказанимает третье место среди 10 факторов вызывающих  смертность и инвалидность в Казахстане.

 В целях  профилактики употребления  подростками  таких вредных веществгосударственными ораганами  в школах проводятся разъяснительные   семинары-лекций, прокуратурой района усилены мерыпосредством  ежедневногомониторинга  социальных сетей.

19.01.2023 года по иницативе  прокуратуры Енбекшинского района совместно с учасковым инспектром полиции и специалистами государственных органов в школе 36 прошел семинар на тему «о вреде наркомании, спиртных напитков, табакокурении, о запрешенных интернет-сайтах и воздержании от совершения преступлений».

Кроме того, проведены разъяснительныеработы владельцами магазинов, кафе, рестарановоб административной ответственности по продаже табака и табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, лицами, не достигшими восемнадцати летвсоответствии со статьей 133 кодекса Об административных правонарушенияпредусмотренна ответственность в виде штрафа в размере до двухсот месячных расчетных показателей, предпрениматели строго предупреждены об ответственности в случае неисполнения данного требования.

 

Прокуратура Енбекшинского района

Пікір қалдырыңыз