«Бастау Бизнес» жобасы бойынша оқудың басталуы туралы

2020 жылдың 6 шілдесінен бастап «Бастау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік жүргізу негіздеріне арналған оқытудың тегін курстардың 2 –ші ағымы басталатын болады.

Биылғы жылы қабылданған карантиндік шараларды ескере отырып, "Atameken Academy" онлайн платформасы арқылы қашықтықтан онлайн-оқыту қарастырылған.         

Оқытудың қатысушылары Халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген-тіркелмегеніне қарамастан жұмыссыз адамдар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары болып табылады, оның ішінде:

- ауылдық елді мекендерде, қалаларда, оның ішінде моно және кіші қалаларда тұратын адамдар;

- мүгедектер, егер медициналық қорытынды бойынша денсаулығы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтірмесе, не олардың денсаулығына және (немесе) басқа адамдардың еңбек қауіпсіздігіне зиян келтірмесе;

- зейнеткерлік жасқа жетпеген елу жастан асқан адамдар;

- жастар, сондай-ақ NEET санатындағы жастар;

- табысы аз және/немесе көпбалалы отбасылардың мүшелері;

- ауыл шаруашылығы кооперативтері және олардың "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелері;

- қоныс аударушылар және оралмандар.

Оқу мерзімі 21 күннен аспайды. Бағдарлама аясында оқуды бітірген қатысушыларға сертификат беріледі.

Жоба шеңберінде онлайн-оқыту үшін қатысушылар халықты жұмыспен қамту орталықтарына жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, оқудан өту туралы өтінішпен жүгінуі тиіс. Халықты жұмыспен қамту орталықтары үміткердің мәртебесін жобаның нысаналы тобына сәйкестігі расталған жағдайда оқуға жолдама береді.

Өтініш беруші Шымкент қаласының кәсіпкерлер палатасына оқудан өту үшін топқа қабылдауды өтінеді.

Сонымен қатар, үміткер өз бетінше жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және халықты жұмыспен қамту орталығынан жолдамасын https://atameken.co/ru/course-bastau сілтемесіне жүктеу арқылы онлайн-өтінімді тапсыра алады.

Оқытудың нақты орны мен уақыты туралы толық ақпарат алу үшін Шымкент қаласының кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарына хабарласу қажет: Северо-Восток ы/а (Ерімбетов к.) 304Г, "Заңғар" бизнес орталығы ("Арна" бизнес орталығы жанында).
О начале обучения по проекту «Бастау Бизнес»

 

С 6 июля 2020 года стартует 2-поток бесплатного обучения основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».

В текущем году, с учетом принятых карантинных мер, предусмотрено дистанционное онлайн-обучение, посредством онлайн платформы «Atameken Academy».

Участниками обучения являются безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, отдельные категории занятых лиц, определяемые Правительством Республики Казахстан, в том числе:

- лица, проживающие в сельской местности, в городах в том числе моно- и малых городах;

- инвалиды, если по медицинскому заключению состояние их здоровья не препятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью и (или) безопасности труда других лиц;

- лица старше пятидесяти лет до достижения пенсионного возраста;

- молодежь в том числе в категории NEET;

- члены малообеспеченных и/или многодетных семей;

- члены сельскохозяйственных кооперативов, не достигшие пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», крестьянских и фермерских хозяйств, включая участников якорной кооперации;

- переселенцы и оралманы.

Срок обучения не более 21 дня. По итогам обучения будет выдаваться сертификат.

Для онлайн-обучения в проекте участникам необходимо обратиться в центры занятости населения с заявкой на обучение с приложением копии документа, удостоверяющего личность. Центры занятости населения, при подтверждении статуса претендента на соответствие целевой группе проекта, выдают направление на обучение.

С направлением на обучение претендент обращается в Палату предпринимателей города Шымкент для зачисления его в группу для обучения.

При этом, претендент сможет самостоятельно сформировать онлайн-заявку по ссылке https://atameken.co/ru/course-bastau с загрузкой копии документа, удостоверяющего личность и направления от центра занятости населения.

Для получения более подробной информации обращаться в Центры обслуживания предпринимателей в г. Шымкент: мкр. Северо-Восток (ул.Еримбетова), 304Г, бизнес-центр "Занғар" (рядом с бизнес-центром "Арна").

Пікір қалдырыңыз